Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden b&b Op Stolk

1.
Op Stolk is eigendom van en wordt beheerd door Erik van der Werff en Inge Heuvelmans. In voorkomende gevallen kunnen wij ons laten vervangen door een andere gastheer of -vrouw of vertegenwoordiger.

2.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gasten van b&b Op Stolk, gelegen aan de Benedenkerkseweg 120 te 2821 LG Stolwijk.

3.
Met het bevestigen van de reservering worden deze algemene voorwaarden van kracht.

4.
Erik van der Werff en Inge Heuvelmans zijn niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal (zie ook onze huisregels). Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gasten.

5.
Erik van der Werff en Inge Heuvelmans kunnen gasten, bij overtreding van de algemene voorwaarden en bij ongepast gedrag, met onmiddellijke ingang de toegang tot de b&b ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.

6.
Gasten van onze b&b dienen zich te houden aan onze huisregels.