Privacyverklaring

Wij respecteren de privacy van onze gasten en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld.

Verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de AVG stellen.

Het doel van het opslaan van uw persoonsgegevens is een aanvraag voor reservering danwel boeking voor overnachtingen in onze b&b.

De gegevens die u ons toestuurt worden bewaard zolang de inhoud van uw e-mail of reservering nodig is voor de volledige beantwoording en verwerking van uw reservering.

Op onze website zijn een aantal links naar websites van toeristische organisaties te vinden. Wij kunnen geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens door die organisaties. Wij adviseren u de privacyverklaringen van de betreffende organisaties te lezen.

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) van toepassing voor elke organisatie die gegevens van personen in een bestand bewaart. Ook b&b Op Stolk is zo’n organisatie. Wij beheren enkel eenvoudige persoonsgegevens zoals naam en woonplaats, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Ook dan moet aan de regelgeving voldaan worden. Bij het boeken van uw reservering gaat u hiermee akkoord. Wij bewaren uw digitale persoonsgegevens op een computer die enkel door ons, Erik van der Werff en Inge Heuvelmans, wordt beheerd en gebruikt. Uitsluitend Erik en Inge maken van tijd tot tijd gebruik van de persoonsgegevens indien daartoe noodzaak is (denk aan afdracht toeristenbelasting aan de gemeente, factuur sturen) en hebben daar toegang toe. Voorts hebben zij de plicht deze gegevens 7 jaar te bewaren voor de Belastingdienst. U als onze gast heeft altijd het recht om ons te vragen welke persoonsgegevens van u in ons systeem staan en welke eventueel verwijderd dienen te worden.

Wij behouden ons het recht voor onze privacyverklaring indien nodig aan te passen. Wijzigingen zullen in dat geval op deze website worden gepubliceerd.